Privacy en cookies

Dit is de privacy- en cookieverklaring van de website www.gigagym.nl (de “Website). In deze privacy-en cookieverklaring zetten wij, Gigagym., een eenmanszaak opgericht in Nederland en gevestigd in Hoofddorp, Nederland, aan de Gevers van Endegeeststraat 33 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68363389 (hierna: “Gigagym” of “wij”), uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en cookies, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking door Gigagym van alle persoonsgegevens van bezoekers van de Website.

Deze privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen.

1. Welke gegevens wij verwerken

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de levering van lessen bewegingsonderwijs voor groep 1/2 via de Website en voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Hiertoe verzamelen wij de volgende gegevens:
I. Naam en mailadres. Met deze gegevens meld je je aan op de Website.
II. Algemene, niet-specifieke informatie met betrekking tot je locatie. Deze informatie is afkomstig van je IP-adres.
III. Gebruiks- en log-data. Wij verzamelen algemene, geanonimiseerde, statistische gegevens over het gebruik van onze Website en onze diensten. Denk hierbij aan:
a. Informatie over de lespakketten die zijn aangekocht;
b. De samenstelling van onze doelgroep;
c. Technische gegevens, zoals URL-informatie, cookie data en het soort apparaat en browser dat je gebruikt om verbinding te maken met Gigagym.
IV. Betaalgegevens. Wanneer je je bij Gigagym aanmeldt voor een betaalde dienst kunnen betaalgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst namens Gigagym door de betreffende aanbieder van elektronisch betalingsverkeer worden verwerkt en opgeslagen.
V. Overige informatie zal slechts dan worden verzameld wanneer je er expliciet toestemming voor hebt gegeven. Dergelijke informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor de verbetering van onze diensten en dienstverlening. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid deze toestemming in te trekken door de instellingen van je account aan te passen.

2. Doeleinden van gegevensverwerking

De informatie die wij verzamelen, gebruiken we voor de volgende doeleinden:
I. De uitvoering van de overeenkomst;
II. Het analyseren van het gebruik van onze diensten, het waarborgen en verbeteren van de technische functionaliteit van de Website en de diensten, en voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
III. Beveiliging. Voor de beveiliging van onze lessen maken wij gebruik van gestandaardiseerde zichtbare en onzichtbare watermerken, waarbij ook persoonsgegevens worden gebruikt. De lessen die je hebt gedownload zullen bijvoorbeeld zijn voorzien van een zogenaamde ‘ex-libris’. Dit is een weergave van jouw persoonlijke accountgegevens aan het begin van het lesbestand;
IV. Het contact met je kunnen opnemen voor promotionele doeleinden, direct of via een van onze partners. Denk hierbij aan e-mails, nieuwsbrieven of andere notificaties. Dit vindt plaats in overeenstemming met je voorkeuren, zoals je die hebt aangegeven bij de instellingen van je account. Deze voorkeuren zijn te allen tijde te wijzigen;
V. De waarborging van de naleving van onze algemene voorwaarden en deze privacy- en cookieverklaring.
Voor het overige gebruiken wij de persoonlijke gegevens uitsluitend wanneer daarvoor de uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkene.

3. Beperkte gegevensverstrekking aan derden

Persoonsgegevens kunnen aan derden verstrekt worden in de volgende gevallen:
I. Wij kunnen verkregen persoonsgegevens aan anderen doorgeven voor zover dit met het oog op de hierboven omschreven doeleinden noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het leveren van fysieke producten in het kader van acties;
II. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en van Google Adwords voor marketing doeleinden. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie;
III. Wanneer een derde partij ten behoeve van Gigagym informatie verwerkt (bijvoorbeeld een hosting service provider), in welk geval deze derde is onderworpen aan beveiligings- en geheimhoudingsverplichtingen, in overeenstemming met deze privacy- en cookieverklaring en van toepassing zijnde wetgeving;
IV. Wij kunnen persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting doorgeven aan de overheid of gerechtelijke instanties;
V. Wij behouden ons het recht voor om, indien een gebruiker van onze diensten heeft gehandeld in strijd met de wet of onze algemene voorwaarden, persoonsgegevens van deze gebruiker door te geven aan derden;
VI. Wij kunnen verkregen persoonsgegevens delen met rechtspersonen die onderdeel uitmaken van de Gigagym groep van ondernemingen;
VII. Met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

4. Beveiliging

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de verwerkte persoonsgegevens goed te beveiligen. Zo maken wij op onze Website gebruik van een versleutelde verbinding en worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers. Van de medewerkers van Gigagym die toegang hebben tot persoonsgegevens eisen wij dat zij daar vertrouwelijk en volgens de privacy regels mee omgaan. Met eventuele derden die betrokken zijn bij de bewerking van persoonsgegevens hebben wij duidelijk afspraken gemaakt over de behandeling en de beveiliging van persoonsgegevens. Echter, met het oog op de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van het internet en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën, kunnen wij niet garanderen dat het dataverkeer tussen jou en de servers van Gigagym niet door derden wordt beïnvloed. Gigagym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijkheid dat persoonlijke gegevens openbaar worden door of vanwege fouten in het elektronisch verkeer of door niet toegestaan of illegaal optreden van derden.

5. Bewaartermijn

Wanneer je een overeenkomst met ons bent aangegaan, zullen we na afloop van de overeenkomst je contactgegevens gedurende een redelijke termijn bewaren. Wij doen dit voor het geval je in de toekomst weer van onze diensten gebruik wenst te maken en voor de mogelijkheid contact met je op te kunnen nemen over onze diensten, tenzij je expliciet hebt aangegeven dat je dit niet op prijs stelt. Je persoonlijke informatie zal niet langer dan noodzakelijk worden bewaard, in overeenstemming met de aangegeven doeleinden en geldende wetgeving.

6. Cookies en andere technologieën

Wij maken gebruik van cookies op onze Website. Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je computer, tablet of ander apparaat dat je gebruikt om onze Website te bezoeken. Wij gebruiken cookies onder andere om je te herkennen als je de Website bezoekt en om te zorgen dat de Website goed en eenvoudig voor je werkt. Vergelijkbare technologieën kunnen ook door ons worden ingezet. Daarnaast kunnen wij ook gebruik maken van technologische hulpmiddelen om jouw mobiele apparaat te herkennen bij het gebruik van onze App.

7. Welke cookies gebruikt Gigagym?

De Website maakt gebruik van de volgende cookies:
I. Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om naar behoren te kunnen surfen op onze Website. Met behulp van deze cookies wordt bijvoorbeeld onthouden of je bent ingelogd;
II. Analytische cookies: deze cookies gebruiken wij om het functioneren van onze Website en diensten te analyseren en te verbeteren. Hiermee wordt geen persoonlijke informatie verzameld.
III. Cookies van externe partijen: via onze Website worden met jouw toestemming cookies geplaatst van derde partijen als onderdeel van een affiliate- of een analytics-dienst. Wij gebruiken deze diensten om surfgedrag bij te houden en om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website door bezoekers. Deze derde partijen kunnen deze informatie aan andere derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk verplicht zijn, of voor zover anderen namens deze derden de informatie verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

8. Links naar andere websites en social media

Op de Website kun je links naar andere websites aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zullen zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van jouw persoonsgegevens via deze websites. Onze algemene voorwaarden en deze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites. Dat geldt ook als je ervoor kiest om inhoud van deze Website via social mediawebsites, zoals Facebook, Twitter en/of LinkedIn, te verspreiden. In dat geval zullen jouw persoonlijke gegevens (zoals je naam en het feit dat je interesse hebt in Gigagym) zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke webpagina op deze social mediawebsites. Het gebruik van dergelijke websites vindt uitsluitend onder de algemene voorwaarden (met inbegrip van het privacy beleid) van die social mediawebsites plaats. Gigagym is niet verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens door of het privacy beleid van dergelijke sociale mediawebsites.

9. Het managen van cookies

Op de meeste webbrowsers is het mogelijk het gebruik van cookies te reguleren. Je kunt cookies weigeren en verwijderen. Wij wijzen erop dat het blokkeren of verwijderen van cookies gevolgen kan hebben voor het functioneren van (onderdelen van) de Website.

10. Inzage, correctie en recht van verwijdering

Je kunt te allen tijde je persoonlijke gegevens inzien, aanvullen en corrigeren in je persoonlijke account op onze Website. Mocht je vragen of verzoeken hebben omtrent je privacy in relatie tot onze Website die niet op die manier kunnen worden opgelost, zoals verwijdering van je persoonlijke gegevens, dan kun je altijd contact met ons opnemen via e-mail: info@gigagym.nl. Wij zullen je bericht binnen een redelijke termijn beantwoorden.