Vakleerkrachten hebben 4 jaar gestudeerd om kinderen te kunnen begeleiden in hun bewegingsontwikkeling.

Kinderen zijn kínderen; spelen en bewegen is hun manier om in de wereld te (leren) staan, zichzelf te zijn en met de omgeving om te gaan. Daarom is minimaal 2 keer per week bewegingsonderwijs en iedere dag buitenspelen zo belangrijk.

Er is een aantal boeken of methodes beschikbaar die de kwaliteit van het bewegingsonderwijs borgen. De meest gebruikte voor kleuters zijn “Bewegingsonderwijs in het speellokaal” (de Blauwe map) en “Basislessen Bewegingsonderwijs in de speelzaal”.

Back to basic

Gigagym gooit het over een iets andere boeg. Een die aansluit bij trends van nu, namelijk 'back to basic'. Zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen.

De vaardigheden en ontwikkelingsdoelen van Gigagym zijn:

Motorische vaardigheden
Behendigheid = kracht, snelheid, balans, coördinatie. En balvaardigheid.

Bewegingsvaardigheden, ook wel grondvormen van bewegen
Rennen, springen, rollen, klimmen, glijden, duwen, trekken, kruipen, mikken, gooien, vangen, tikken, hangen, steunen, dansen, stoeien

Inschattingsvermogen
Probleemsituaties herkennen, risico’s inschatten, eigen vaardigheidsniveau inschatten, oplossingen bedenken, samenwerken en hulp vragen.

In iedere les komt iets van elke categorie terug. Meestal in 3 of 4 vakken, soms ook klassikaal. Alleen en samen spelen wisselen elkaar af. Parcours is een veel terugkerend onderdeel. Het stimuleert kinderen hun eigen manier van bewegen te ontdekken en houdt de intensiteit hoog. Elke laatste les voor de vakantie is een vrije les met onderdelen die “extra” succesvol waren eerder die periode. Naar eigen keuze dus! Goed voor de herhaling, zelfstandigheid en oefening.

"Heb je nog zo’n leuke kleuterles voor ons, Maud?"

Op de scholen waar ik heb gewerkt was de vakleerkracht er voor groep 3 t/m 8. Geregeld kreeg ik vanuit de kleuterbouw de vraag of ik ook lesideeën had voor groep 1/2. Zo ben ik ooit eens begonnen met het voorbereiden van gymlessen speciaal gericht op kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar. Wekelijks ontvingen de betreffende groepsleerkrachten van mij een les via de mail. Het kostte mij wat extra tijd, maar het plezier van de kinderen en de positieve reacties van de leerkrachten waren altijd mijn motivatie! Ik had daar uiteindelijk zelf ook profijt van, want de kinderen kwamen beter beslagen ten ijs naar “de grote gymzaal” in groep 3.

De verzoekjes bleven komen, ook al werkte ik op een andere school. Daarom stel ik nu, via Gigagym, íedere reguliere basisschool in Nederland in de gelegenheid gebruik te maken van de kleuterlessen!

Maud Friedel - Eigenaresse Gigagym en Fysiotherapeut en Vakdocent Gym

Werk, sport en gezin

"Naast vakleerkracht en fysiotherapeute ben ik partner, moeder, docent, vriendin en dochter. Werk, sport en gezin. Ik ben grootgebracht met zwemmen op zondag en banjeren in de duinen. ’s Winters skiën en ’s zomers kamperen, wat een geluk."

Nu mijn zoontje 1,5 is gun ik hem ook de wereld.

"En dan vooral één waarin hij vies mag worden, met blauwe plekken, schrammen en een smile van oor tot oor in de hoogste boom."