Maak je aparte groepjes van oudste en jongste kleuters of mix je dat door elkaar?

Dit hangt van de les af. Soms is een heterogene groep fijn, bij het risicovol spelen bijvoorbeeld. Het oplossingsgericht denken is bij oudste kleuters al verder ontwikkeld. Jongsten kunnen daarin meegenomen worden. Andere keren is een homogene groep wellicht beter, bij een tikspel bijvoorbeeld. Kinderen leren in zo’n situatie meer wanneer ze met gelijkgestemden zijn.