Compleet uitgewerkte gymles voor groep 1/2

De lesvoorbereidingen zijn volgens een vaste en vertrouwde structuur opgebouwd. De beweegactiviteiten worden kernachtig omschreven en visueel ondersteund door een overzichtstekening van het speellokaal. Je kunt in 1 oogopslag zien wat de bedoeling is!

Gigagym Compleet uitgewerkte gymles voor groep 1/2

'Super interessante lessen! Veelzijdige oefeningen waarin veel leerelementen naar voren komen op een speelse manier. De uitleg is erg duidelijk waardoor het goed in praktijk kan worden gebracht. Leuke les om te geven. Leerzaam en uitdagend voor de kinderen!'

Nick Kamerbeek, vakleerkracht bewegingsonderwijs Zwanebloem (Zwaanshoek)

Meest succesvolle beweegactiviteiten uit de praktijk in 1 pakket

Een van de kerntaken binnen het bewegingsonderwijs is het aanbieden van een gevarieerd programma. Alle kinderen, en kleuters in het bijzonder, hebben baat bij een flinke dosis bewegingservaring. De beweegactiviteiten van Gigagym zijn specifiek gericht op de motoriek en belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Gigagym heeft de meest succesvolle beweegactiviteiten uit de praktijk voor je verzameld!

Gigagym Meest succesvolle beweegactiviteiten uit de praktijk in 1 pakket

Avontuurlijke beweegactiviteiten

Een andere (en tevens steeds belangrijkere!) kerntaak in het huidige bewegingsonderwijs is het aanbieden van beweegactiviteiten die een beroep doen op de risicocompetentie van kinderen. Risico opzoeken en hier grensverleggend mee omgaan hoort bij de natuurlijke ontwikkeling van een kind. Onze maatschappij wordt steeds meer beschermend richting onze kinderen. Buiten vrij ravotten, in een boom klimmen of jezelf laten gaan tijdens een stoeispel worden zeldzame activiteiten.

Daardoor kunnen kinderen bepaalde risicovolle (avontuurlijke) situaties en hun eigen vaardigheid minder goed inschatten. Dit leidt tot een stijging van ongevallen en EHBO-bezoeken. Gigagym speelt hierop in door avontuurlijke beweegactiviteiten in het lesprogramma op te nemen. Deze activiteiten kennen uiteraard een aanvaardbaar risico. Kinderen krijgen een sterker zelfbeeld en vergroten hun zelfverantwoordelijkheid.

Gigagym Gebruik van basismateriaal

Gebruik van basismateriaal

Ieder speellokaal heeft een eigen afmeting en inventaris aan groot en klein materiaal. Voor de lessen van Gigagym zijn we uitgegaan van de aanwezigheid van basismateriaal; banken, klimraam, matten, pittenzakken, hoepels, ballen en pionnen bijvoorbeeld. Zo zijn de lessen op vrijwel iedere basisschool toepasbaar.

Plezier

Plezier in bewegen vloeit voort uit de zorgvuldig geselecteerde, gevarieerde en avontuurlijke beweegactiviteiten. Wie geniet er niet van de glimlach van een kind na een succesvolle poging? Doordat de lessen compleet zijn uitgewerkt scheelt het jou een hoop tijd in de voorbereiding, dat is ook wel zo plezierig.

Gigagym plezier

Ontwikkeld door een gediplomeerd vakleerkracht bewegingsonderwijs en fysiotherapeute

De lessen van Gigagym zijn ontwikkeld door een professional; gediplomeerd vakleerkracht bewegingsonderwijs en fysiotherapeute. Ze borgen de kwaliteit van het bewegingsonderwijs voor kleuters en bieden een doorgaande methodische lijn richting groep 3 en hoger.

Maak tijd voor andere zaken en start vandaag!

De normjaartaak en de huidige CAO; het blijft een puzzel die in de praktijk vaak anders uitpakt. De werkdruk in het primair onderwijs is niet voor niets hoog. Door de lessen van Gigagym te gebruiken kun je de niet – lesgebonden tijd (opslagfactor) besteden aan andere zaken.

Gratis demo lesPrijzen