Disclaimer

Gigagym stelt haar webpagina’s aan haar klanten en iedere andere bezoeker beschikbaar voor informatieve doeleinden.

Copyright

Gigagym behoudt echter het copyright op de vormgeving en alle teksten, grafische afbeeldingen en andere onderdelen van de pagina’s van deze website. Het is niet toegestaan om de vormgeving, webpagina’s, teksten, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze webpagina’s, in originele- of gewijzigde vorm, op te slaan, te reproduceren, downloaden, linken, distribueren of anderzins te gebruiken (ook niet voor uw eigen persoonlijk gebruik) zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gigagym.

Aansprakelijkheid

Gigagym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van vormgeving, informatie, teksten, grafische afbeeldingen, links en andere onderdelen van deze webpagina’s. Gigagym aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik van de server waarop deze webpagina’s zich bevinden, andere websites die zich op deze zelfde server bevinden als de webpagina’s van Gigagym of andere servers die via deze webpagina’s benaderbaar zijn.

Persoonsregistratie

Alle door u aan Gigagym verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door Gigagym en haar partners. Andere organisaties dan Gigagym en haar partners, mits betrekking hebbende op een gezamenlijke opdracht, hebben géén toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zullen nooit aan anderen ter beschikking worden gesteld.