Algemene voorwaarden

Op alle communicatie, opdrachten en handelingen van Gigagymles zijn de Algemene Voorwaarden van Gigagymles van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 68.36.33.89.
Bij iedere aankoop van Gigagymles wordt een link naar onze Algemene Voorwaarden meegezonden. Onze Algemene Voorwaarden kun je ook downloaden op deze site.